koncepcjadlainstytucji.pl

Nawet do 100 mln zł ekwiwalentu w postaci wydarzeń artystycznych i dzieł sztuki już w pierwszym roku od uruchomienia programu!

MY JESTEŚMY KONCEPCJĄ

NOWY POGRAM DOTACYJNY DLA INSTYTUCJI KULTURY

ORGANIZATOR KONKURSU: KOLEKTYWA

CELE STRATEGICZNE PROGRAMU

Program „My jesteśmy koncepcją” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Instytucji Kultury (ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu) na bezpośredni kontakt z twórczością Kolektywy. Jest to pilotażowy program, umożliwiający Instytucjom Kultury nowe wydatkowanie środków na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Celem programu, jest niesienie pomocy Instytucjom Kultury, poprzez dofinansowanie ich działań w postaci świeżych, ożywczych i profesjonalnych koncepcji artystycznych, oraz umożliwienie Instytucjom Kultury nawiązania bezpośredniego kontaktu z twórczością Kolektywy, jakiego nie mogły dotąd uzyskać w innych programach dotacyjnych.

Przewidujemy dofinansowanie Instytucji Kultury w postaci koncepcji artystycznej o minimalnej wartości 5000 zł, zaś maksymalnie 250 000 złotych, realizowanej ze środków koncepcyjnych i artystycznych pozostających w dyspozycji Kolektywy.

Koszty koncepcji, oraz koszty realizacji zadania wynikające z koncepcji, pokrywane są w całości przez beneficjenta. Mogą być na nie wydatkowane zarówno środki własne pozostające w dyspozycji beneficjenta na rachunku bankowym lub w kasie, jak i środki pochodzące z dofinansowania w innym programie dotacyjnym, np. programie NCK lub w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji podległych MKDNiS. Oferujemy nawet do 100 mln zł ekwiwalentu w postaci wydarzeń artystycznych i dzieł sztuki, które mogą powstać dzięki naszym koncepcjom już w pierwszym roku od uruchomienia programu!

Oczywiście jest to możliwe przy założeniu, że Instytucje Kultury oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zechcą skorzystać z pomocy koncepcyjnej Kolektywy i przeznaczyć swoje środki na polską kulturę i sztukę.

Beneficjenci programu „My jesteśmy koncepcją”, otrzymają gotową koncepcję artystyczną odpowiadającą ich indywidualnym potrzebom, dostosowaną do wskazanego budżetu i możliwości realizacyjnych. Skorzystają również z szerokiego wachlarza wsparcia merytorycznego i kreatywnego zarówno na etapie powstawania koncepcji, jak i jej późniejszej realizacji. Do środków koncepcyjnych i artystycznych Kolektywy dostępnych dla beneficjentów w ramach programu „My jesteśmy koncepcją”, należą między innymi: czas, nieskrępowana wyobraźnia, umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność, nieszablonowość, miłość, profesjonalizm, szerokie doświadczenie artystyczne, wyczucie dramaturgii, zdziwienie światem, znajomość tematyki monitoringu i ewaluacji w zakresie interwencji publicznej, poczucie estetyki, spójność, wszechstronne wykształcenie artystyczne, poczucie piękna, radość, wiedza z zakresu kultury i sztuki, inteligencja, egalitarność, refleksyjność, zaangażowanie, znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, odwaga, delikatność, determinacja, poczucie rytmu, terminowość, znajomość perspektywy unijnej na lata 2021-2027, wyczucie formy, wrażliwość, poczucie humoru i… wiele innych.
Program „My jesteśmy koncepcją” umożliwia beneficjentom zaopatrzenie swoich macierzystych Instytucji Kultury w świeże, ożywcze i profesjonalne koncepcje artystyczne, które mogą zostać przeznaczone na realizację rozmaitych projektów artystycznych. Zakres koncepcji artystycznej o jaką może się ubiegać wnioskodawca jest praktycznie nieograniczony: niemal każde zadanie, które mieści się w pojęciu koncepcji artystycznej, może być przedmiotem wniosku. (Koncepcja może dotyczyć zarówno wszelkiego rodzaju działań i wydarzeń artystycznych, jak i tworzenia dzieł, projektów, kampanii, szkoleń dla Instytucji Kultury, inwestycji w dziedzinie kultury-i innych.) Dzięki temu, beneficjent otrzyma nie tylko koncepcję dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb, ale także realnie przyczynieni się do działania na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Program „My jesteśmy koncepcją” zostaje uruchomiony z dniem 15 maja 2021 roku i trwa do końca życia obu artystek Kolektywy.

Zapraszamy do aplikowania i kontaktu pod adresem dokolektywy@gmail.com

Uwaga. Likwidujemy konieczność wkładu własnego!

Ze względu na trudną sytuację i ograniczenia, które uniemożliwiają wielu Instytucjom Kultury sięgnięcie do świeżych i ożywczych koncepcji, zakładamy, że programie My jesteśmy koncepcją będzie można aplikować o 100% danej koncepcji ze środków artystycznych KOLEKTYWY. Nie oznacza to, że wkład własny w koncepcję jest niemożliwy. Można wskazywać, przedstawiać lub sugerować artystkom własną koncepcję. Natomiast w ramach naszego programu dotacyjnego można aplikować o 100% koncepcji artystycznej, bez żadnych dodatkowych uzasadnień i wyjaśnień – po prostu!

Do pobrania

Regulamin konkursu

Wniosek konkursowy

Ważne informacje

Notatka prasowa

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi konkursu i aplikowania na adres magdalena.malecka@gmail.com lub maria.wojtyszko@wp.pl
Warto.
KOLEKTYWA
Autor: KOLEKTYWA w składzie: Magdalena Małecka-Wippich, Maria Wojtyszko
CC BY-NC-ND 4.0